Německo - Mosel

Keře révy vinné doprovázejí meandrující Moselu od pramene ve Vogézách

až k soutoku s Rýnem u Koblece. Réva lemuje rovněž dvě boční údolí

tvořená přítoky Sárou a Ruwerem. Mosel se dá rozdělit na tři části a to na

Obermosel (horní tok), kde se na vápenitých půdách pěstuje suchý Elbling,

Rulandské šedé a Rulandské bíle, Mittelmosel (střední tok) s Ryzlinkem

pěstovaným na šedé, modré a hnědé břidlici a dále po proudu řeky oblast

terasovitých moselských vinic nazvaná Terrassenmosel, kde na tvrdém podloží obsahujícím křemenec vyrůstají robustní keře Ryzlinku.

Německo - Mosel

Aktivní filtry